Bedrijven in en rondom Marsdijk Assen

eXTReMe Tracker

Welkom bij de Dissel,

het Multi Functioneel Centrum van Wijkvereniging Marsdijk. Op deze pagina vertellen wij u graag iets over het ontstaan van onze vereniging en kunt u het inschrijfformulier voor lidmaatschap downloaden.

---------------------------------------------------------------------------------------

BESTUUR WIJKVERENIGING MARSDIJK OVERROMPELD DOOR ARTIKEL OVER BESLUITVORMING AANGAANDE WIJKGEBOUW "DE DISSEL".

Met de projectleider van Gemeente Assen, de heer J. van der Duim, zijn afspraken gemaakt over besluitvorming met betrekking tot de toekomst van wijkgebouw "de Dissel" en haar activiteiten.
Het bestuur werd verzocht daarover geheimhouding te handhaven totdat er door het College van B&W een keuze zou zijn gemaakt uit een aantal alternatieven en welke daar ook bekrachtigd zou worden. Nu wordt vóór de besluitvorming het artikel daarover openbaar gemaakt. Het bestuur moet lezen in diverse kranten en op social media dat alles klaarblijkelijk al in kannen en kruiken is.
Het bestuur heeft dus niet haar leden op tijd, zoals afgesproken met de gemeente, kunnen informeren over dit besluit. Dit is niet de juiste gang van zaken. We hebben ingestemd met het uitwerken van alternatieven, maar de daadwerkelijke invulling daarvan was ons nog niet bekend. Er is immers door het bestuur een aantal randvoorwaarden gesteld aan de nieuwe situatie.

Op de valreep 11 oktober, voordat het artikel in de krant komt, pleegt wethouder Wiersema snel nog even een telefoontje naar één van de bestuursleden. Zonder mee te delen dat het de volgende ochtend wereldnieuws zou worden. We werden door het krantenartikel voor een voldongen feit gesteld. Het bestuur van Wijkvereniging Marsdijk heeft hier een nare smaak aan overgehouden.

Zodra er meer bekend is zal het bestuur u op de hoogte brengen.

Bestuur Wijkvereniging Marsdijk

---------------------------------------------------------------------------------------

Oprichting

Wijkcentrum de Dissel in Marsdijk AssenNa de eerste bijeenkomst in februari 1988 is de Wijkvereniging op 26 mei 1988 officieel opgericht. De vereniging had toen haar onderkomen in O.B.S. de Marskramer. De wijk Marsdijk was immers nog volop in aanbouw. Gelukkig had de Gemeente Assen toen al financieel rekening gehouden met een nieuw wijkgebouw dat alweer enige tijd bekend staat als de Dissel.

Bij de oprichting zijn er een aantal commissies en werkgroepen opgericht voor sport en spel, speel- en groenvoorziening, de wijkkrant, verkeer en veiligheid en een feestcommissie.

Lidmaatschap Wijkvereniging Marsdijk

Inschrijfformulier lidmaatschap Wijkvereniging Marsdijk
in word: klik hier
in pdf: klik hier

Wijk Marsdijk Assen

Openingstijden "de Dissel"

Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 23.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 15.00 uur.
Vrijdagavond, zaterdag en zondag alleen bij activiteiten.
Administratie is geopend dinsdag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

naar boven


LysaDesign