Bewonersoverleg Marsdijk

BEWONERSOVERLEG MARSDIJK OPGEHEVEN per januari 2014

Bewonersoverleg MarsdijkJarenlang zijn wij als bewoners actief geweest voor de wijk. Er zijn heel wat activiteiten door en voor bewoners  georganiseerd. Eigenlijk al vanaf het begin van het ontstaan van de wijk.

De laatste jaren werd de belangstelling steeds geringer om als actief lid aan het BOM deel te nemen. Te weinig leden moesten het BOM dragen. Hierdoor konden we niet doen waarvoor het Bewonersoverleg bedoeld was.
Om deelnemers te werven zijn er verschillende activiteiten ondernomen, ondermeer is er eind vorig jaar als laatste redmiddel huis aan huis een folder verspreid. Ook hierop is maar een enkele reactie gekomen. We hebben dan ook gemeend ons op te moeten heffen, helaas.

Wanneer u als bewoners van onze wijk buurtactiviteiten wilt organiseren kunt u een aanvraag indienen via de website van “Mijn Buurt Assen”.

Ondanks deze minder plezierige mededeling wensen wij u toch alle goeds voor 2014!

 

 

naar boven


LysaDesign