Bedrijven in en rondom Marsdijk Assen

eXTReMe Tracker

Welkom bij de Dissel,

het Multi Functioneel Centrum van Wijkvereniging Marsdijk. Op deze pagina vertellen wij u graag iets over het ontstaan van onze vereniging en kunt u het inschrijfformulier voor lidmaatschap downloaden.Wijkcentrum de Dissel in Marsdijk, Assen

Foto's activiteiten in De Dissel klik hier

----------------------------------------------------------------------------------

NAMENS "STOP GASWINNING MARSDIJK NU" BEDANKT

De handtekeningenactie "Stop Gaswinning Marsdijk Nu" is op zaterdag 4 februari afgesloten. Meer dan 2000 mensen hebben de moeite genomen om naar wijkgebouw "de Dissel" te komen om te protesteren tegen de gaswinning onder onze wijk. Op ons verzoek aan de Wijkvereniging Marsdijk om voor het verzamelen van de handtekeningen gebruik te mogen maken van "de Dissel" werd positief gereageerd. Daarom konden wij op zaterdag 28 januari beginnen met onze actie.NAMENS "STOP GASWINNING MARSDIJK NU" BEDANKT
Wij zijn de wijkvereniging daar heel erg dankbaar voor. Zonder een centraal punt was het heel moeilijk geworden om deze spontane actie tot een goed einde te brengen. Daarom allereerst !! WIJKVERENIGING BEDANKT !!

lees verder

zie ook: www.stopgaswinningmarsdijk.nu
----------------------------------------------------------------------------------

LAATSTE ONTWIKKELING VERKOOP "DE DISSEL"

Beste Marsdijkers, de meesten onder u hebben de laatste ontwikkelingen rond het verdwijnen van "de Dissel" al gehoord of gelezen.
Hier een update.
Naar aanleiding van het krantenartikel van 12 oktober en de raadsvergadering van 27 oktober heeft er 9 november een gesprek plaats gevonden tussen Wethouder dhr. Wiersema en het bestuur van de Wijkvereniging. Hier een kort verslag over deze meeting.
Na het overleg 9 november met Wethouder Wiersema en de projectmanager is de lucht geklaard. Bestuur en de gemeente betreuren de manier waarop 12 oktober de krant u en ons overvielen met het bericht over de sluiting van "de Dissel". In een constructief overleg met de Wethouder en de projectmanager is ons verzekerd dat wij voldoende tijd krijgen om te verhuizen naar een nieuwe locatie zonder dat ons dan lopende programma onderbroken wordt. Verder blijven we in overleg over het te volgen traject en tijdschema.

Tot zover, op het moment dat er meer nieuws is hoort u van ons via de Wijkkrant en onze website www.marsdijk.nl

Het bestuur

Gebruikers wijkcentrum De Dissel Marsdijk voelen zich overrompeld

Gepubliceerd: 27 oktober 2016 23:48
Assen – Wijkvereniging Marsdijk voelt zich overrompeld door het verkoopplan van wijkgebouw De Dissel, zoals het college van B en W dat nu op tafel heeft gelegd.

Geert Doensen, voorzitter van Wijkvereniging Marsdijk, is niet gelukkig met de gebrekkige communicatie rond De Dissel. - © AC.nl
Geert Doensen, voorzitter van Wijkvereniging Marsdijk, is niet gelukkig met de gebrekkige communicatie rond De Dissel. - © AC.nl

De Asser gemeenteraad sprak zich donderdagavond voor het eerst over het uitbreidingsplan van de Lidl-supermarkt in Marsdijk. Daarvoor wil de gemeente wijkcentrum De Dissel verkopen, dat daarna zal worden gesloopt om plaats te maken voor de vergroting van de supermarkt.

Onduidelijkheid

Voor de beraadslagingen liet voorzitter Geert Doensen van Wijkvereniging Marsdijk, een van de gebruikers van De Dissel, zich in niet mis te verstane woorden uit over de gang van zaken rond de gedwongen verhuizing die de gebruikers te wachten staat. Volgens Doensen bestaat er nog te veel onduidelijkheid over een nieuwe locatie en de voortgang van de activiteiten van de wijkvereniging. Verhuizen is geen probleem, maar het moet wel op de goede manier en met de juiste faciliteiten. Door het voorstel over verkoop zoals het er nu ligt, voelt de wijkvereniging zich overrompeld.

De raad onderschreef de mening dat het voorstel voor verkoop van De Dissel nog niet rijp is voor besluitvorming, omdat de mogelijke alternatieven nog niet zijn besproken. Eerst dienen de zaken tussen de gemeente en de gebruikers beter te worden afgestemd. Sjoerd Bakker (GroenLinks) vroeg zich zelfs af waarom niet creatief wordt omgesprongen met de lege winkelruimte in winkelcentrum Marsdijk, zodat nieuwbouw helemaal niet nodig is.

Ontglipt

Verantwoordelijk wethouder Ruud Wiersema (Stadspartij PLOP) zei in een reactie op het relaas van Doensen dat hij behoorlijk in de maag zat met de gang van zaken rond de verkoop van De Dissel. Wiersema gaf toe dat de kwestie hem ontglipt is. 'Ik heb zelden zo'n dubbel gevoel gehad bij een op zich goed proces met constructieve mensen', zo verklaarde hij. Het liep helemaal fout toen de media twee weken geleden lucht kregen van de verkoop. 'Ze stortten zich er al op voordat het besluit in het college was bekrachtigd. Ik heb er vooral de pest over in dat ik de gemaakte afspraken toen niet meer kon nakomen. Ik heb meteen met de voorzitter van de wijkvereniging gebeld, maar het kwaad was al geschied. Het is niet mijn bedoeling het welzijn uit de wijk te halen.' Zonder de nu opgelopen schade was het proces volgens hem zeker geslaagd. 'Maar we staan nu op achterstand.'

ASKA

In het voorstel dat Wiersema aan de raad stuurde, zal Wijkvereniging Marsdijk haar activiteiten even verderop moeten voortzetten in het gebouw van het Kindercentrum van ASKA aan de Kleuvenstee 1a. Daarom moet voor ASKA een nieuwe plek worden gezocht, bij voorkeur in Marsdijk zelf. Het consultatiebureau verdwijnt uit de wijk en verhuist naar het consultatiebureau in Assen-Oost, voor de speel-o-theek, die nu nog is gehuisvest in de voormalige bibliotheek in De Dissel, wordt nog een andere locatie gezocht in een school of bij de kinderopvang.

Wethouder Wiersema stemde in met het verzoek van de raad om het voorstel tot verkoop van het wijkcentrum op te schuiven en eerst weer met partijen om de tafel te gaan zitten. Hij verwacht over vier weken op de kwestie terug te kunnen komen. Daarmee komt het onderwerp op de volgende raadsagenda te vervallen.

Tekst: Monique Lely

ASSER COURANT

-----------------------------------------------------------------------------------

BESTUUR WIJKVERENIGING MARSDIJK OVERROMPELD DOOR ARTIKEL OVER BESLUITVORMING AANGAANDE WIJKGEBOUW "DE DISSEL".

Met de projectleider van Gemeente Assen, de heer J. van der Duim, zijn afspraken gemaakt over besluitvorming met betrekking tot de toekomst van wijkgebouw "de Dissel" en haar activiteiten.
Het bestuur werd verzocht daarover geheimhouding te handhaven totdat er door het College van B&W een keuze zou zijn gemaakt uit een aantal alternatieven en welke daar ook bekrachtigd zou worden. Nu wordt vóór de besluitvorming het artikel daarover openbaar gemaakt. Het bestuur moet lezen in diverse kranten en op social media dat alles klaarblijkelijk al in kannen en kruiken is.
Het bestuur heeft dus niet haar leden op tijd, zoals afgesproken met de gemeente, kunnen informeren over dit besluit. Dit is niet de juiste gang van zaken. We hebben ingestemd met het uitwerken van alternatieven, maar de daadwerkelijke invulling daarvan was ons nog niet bekend. Er is immers door het bestuur een aantal randvoorwaarden gesteld aan de nieuwe situatie.

Op de valreep 11 oktober, voordat het artikel in de krant komt, pleegt wethouder Wiersema snel nog even een telefoontje naar één van de bestuursleden. Zonder mee te delen dat het de volgende ochtend wereldnieuws zou worden. We werden door het krantenartikel voor een voldongen feit gesteld. Het bestuur van Wijkvereniging Marsdijk heeft hier een nare smaak aan overgehouden.

Zodra er meer bekend is zal het bestuur u op de hoogte brengen.

Bestuur Wijkvereniging Marsdijk

-----------------------------------------------------------------------------------

Oprichting

Wijkcentrum de Dissel in Marsdijk AssenNa de eerste bijeenkomst in februari 1988 is de Wijkvereniging op 26 mei 1988 officieel opgericht. De vereniging had toen haar onderkomen in O.B.S. de Marskramer. De wijk Marsdijk was immers nog volop in aanbouw. Gelukkig had de Gemeente Assen toen al financieel rekening gehouden met een nieuw wijkgebouw dat alweer enige tijd bekend staat als de Dissel.

Bij de oprichting zijn er een aantal commissies en werkgroepen opgericht voor sport en spel, speel- en groenvoorziening, de wijkkrant, verkeer en veiligheid en een feestcommissie.

Lidmaatschap Wijkvereniging Marsdijk

Inschrijfformulier lidmaatschap Wijkvereniging Marsdijk
in word: klik hier
in pdf: klik hier

Wijk Marsdijk Assen

Openingstijden "de Dissel"

Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 23.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 15.00 uur.
Vrijdagavond, zaterdag en zondag alleen bij activiteiten.
Administratie is geopend dinsdag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

naar boven


LysaDesign